Iluzje specjalnych stref ekonomicznych

Iwo Augustyński

Abstract

The goal of the paper is to evaluate assumptions underlying the creation of special economic zones in Poland. The results show that these assumptions taken as granted in many papers and analysis are inaccurate. One cannot assume that: (a) without zones investments in a given place would not be undertaken; (b) companies operating in the zones create fair competition for firms from outside; (c) special economic zones are the best solution in fighting unmemployment. The paper concludes that the main effect of special economic zones is a decrease of government’s revenues. Additionally the analysis and examples reveal that public administration plays a subordinate role in relations with investors
Author Iwo Augustyński (ES / DEPaERS)
Iwo Augustyński,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsIllusions of Special Economic Zones
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No466
Pages11-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSSE, specjalne strefy ekonomiczne, polityka regionalna
Keywords in Englishspecial economic zones, regional policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena prawdziwości założeń przyświecających utworzeniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Okazuje się, że założenia te, przyjęte a priori w znacznej liczbie artykułów i analiz dotyczących efektów działania stref, nie zostały pozytywnie zweryfikowane. W artykule analizowane są następujące stwierdzenia: bez stref inwestycje w danym miejscu nie miałyby miejsca; przedsiębiorstwa działające w strefach nie stanowią konkurencji dla firm spoza stref oraz skuteczność alternatywnych metod walki z bezrobociem jest niższa. Weryfikacja tych założeń prowadzi do wniosku, iż głównym efektem istnienia stref jest spadek dochodów budżetowych. Na dodatek badania i przykłady wskazują, iż administracja publiczna występuje w roli podrzędnej w relacjach z inwestorami
DOIDOI:10.15611/pn.2017.466.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40852
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Augustynski_Iluzje_specjalnych_stref_ekonomicznych.pdf 415,8 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back