Synthetic measurement of deviation in budgetary control

Joanna Dynowska , Zdzisław Kes

Abstract

Budget control is an important element of budgeting, which is an important management accounting tool. Hence, it is necessary to recognize the need for its development. The article presents the authors’ method of measuring the variation of budget deviations. A synthetic measure of budget differentiation can be used to assess deviation levels in the budgetary control process. The method described herein provides a deviation measure that is a weighted average of the relative and absolute deviations using a convex combination of Gini coefficients, which are used as a measure of variance. The research used data including monthly budgeted and actual costs from a thermal power plant in Poland for the years 2014 through 2016. The article is a methodological approach that fits into the current research on tools used in budgetary control. In addition, the described method is integrated into the development of work on control systems.
Author Joanna Dynowska
Joanna Dynowska,,
-
, Zdzisław Kes (MISaF / IR / KRC)
Zdzisław Kes,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsSyntetyczny pomiar zróżnicowania odchyleń w kontroli budżetowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishbudget control, Gini coefficient, convex combination
Abstract in PolishW artykule przedstawiono autorską metodę pomiaru zróżnicowania odchyleń budżetowych. Opisana metoda pozwala na sprowadzenie do porównywalności miernika zróżnicowania obliczonego na podstawie dwóch rodzajów odchyleń: względnych i bezwzględnych. Jako miernik zróżnicowania przyjęto współczynnik Giniego. Następnie współczynniki obliczone dla obu rodzajów odchyleń zsumowano, wykorzystując kombinację wypukłą. Syntetyczna miara zróżnicowania wykonania budżetów może być stosowana do oceny poziomu odchyleń w procesie kontroli budżetowej. Do badań wykorzystano dane jednostki produkcyjnej zawierające miesięczne koszty planowane oraz ich wykonanie w przekroju pozycji kosztów rodzajowych. Dane obejmują lata 2014, 2015 i 2016. Artykuł ma charakter metodyczny, wpisujący się w nurt badań nad narzędziami stosowanymi w kontroli budżetowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.12
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kes_Synthetic_Measurement_Of_Deviation_In_Budgetary_Control.pdf 369,52 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back