Analiza porównawcza sytuacji osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej

Urszula Załuska , Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Abstract

The article presents the results of research aimed at objectively assessing the situation of people of a non-mobile age in the European Union (UE 27) and comparing it with the subjective feelings of respondents from that age group. The focus was on Poland, against the background of other Member States, as well as the search for good practices. The study compared two approaches to assessing the age group. The first was based on objective data illustrating the situation in areas of particular social importance. The second approach relied on subjective assessments of the satisfaction of 50–64 year‑olds. Taxonomic methods were used. The study’s results made it possible to identify those countries that may be considered the friendliest for individuals of non-mobile age and to confront the objectively assessed and subjective perceptions of these people in each country
Author Urszula Załuska (MISaF / IZM / KL)
Urszula Załuska,,
- Katedra Logistyki
, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (MISaF / IZM / KL)
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No11 (971)
Pages75-94
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwielowymiarowa analiza porównawcza, zmienna syntetyczna, miara rozwoju, osoby w wieku niemobilnym
Keywords in Englishmultivariate comparative analysis, composite indicator, measure of development, people in the non-mobile age
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była obiektywna ocena sytuacji osób w wieku niemobilnym w krajach Unii Europejskiej (UE 27) i porównanie jej z subiektywnymi odczuciami respondentów ze wskazanej grupy wiekowej. Uwagę zwrócono na sytuację Polski na tle pozostałych krajów członkowskich, a także poszukiwanie dobrych wzorców. W ramach badań porównano dwa podejścia do oceny sytuacji wyróżnionej grupy wiekowej. Pierwsze podejście oparte było na danych obiektywnych obrazujących sytuację w obszarach szczególnie ważnych dla funkcjonowania w społeczeństwie. W drugim podejściu wykorzystano subiektywne oceny satysfakcji osób w wieku 50–64 lat. W badaniu zastosowano metody taksonomiczne. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie krajów najbardziej przyjaznych osobom w wieku niemobilnym oraz skonfrontowanie obiektywnie ocenianej i subiektywnie odczuwanej sytuacji tych osób w poszczególnych krajach
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0971.1105
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/issue/view/151
Languagepl polski
File
Zaluska_Kwiatkowska-Ciotucha_Analiza_ porównawcza_ sytuacji2017.pdf 801,96 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back