Postrzeganie pojęcia kreatywnej rachunkowości wśród księgowych w Polsce

Karolina Mosiołek

Abstract

Creative accounting can be considered in two aspects – positive and negative. Opinions about this notion in technical literature are rather divided as well as among accountants. Creative accounting is about author’s own interpretations of the law, which are not directly indicated in regulations. The effect of this doing depends on accountant’s intentions. It might be favourable for the company in a positive way or it can lead to the significant distortion of its image. The main purpose of this article is to present the definition of creative accounting in two aspects and analyse its perception among professional accountants in Poland.
Author Karolina Mosiołek (WUE)
Karolina Mosiołek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsPerception of the creative accounting notion among accountants in Poland
Pages26-32
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishkreatywna rachunkowość, manipulacje, księgowy, księgowość, prawo
Keywords in Englishcreative accounting, manipulation, accountant, accounting, law
Abstract in PolishKreatywna rachunkowość jest zjawiskiem, które można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: pozytywnej oraz negatywnej. Zdania są podzielone zarówno w literaturze przedmiotu, jak i wśród osób zajmujących się księgowością na co dzień. W rachunkowości kreatywnej chodzi przede wszystkim o własne interpretacje, niewyrażone wprost w przepisach prawa czy w innych regulacjach. To, czy ich efekt okaże się korzystny, czy sprawi, że sytuacja przedsiębiorstwa zostanie przedstawiona w nieco zniekształcony i niezgodny z rzeczywistością sposób, zależy w głównej mierze od intencji księgowego. Celem artykułu jest wyjaśnienie definicji tego zjawiska z dwóch perspektyw oraz przedstawienie jego percepcji w środowisku zawodowych księgowych w Polsce.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back