Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego

Marta Zarówna

Abstract

The purpose of this article was to identify the size and functional structure of the economic base of the districts of Lower Silesia and to show the changes in the years 2008, 2011, 2014. The study was conducted using indirect methods of measurement: Florence’s index of local specialization and Hoyt’s indicator of the surplus of employees. The results indicate a significant advantage of the absolute value of the economic base of Wroclaw, the highest rate of exogenous employment in highly specialized and monofunctional districts of Lower Silesia
Author Marta Zarówna (EMaT)
Marta Zarówna,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsEconomic base of districts in the lower silesian province
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages326-335
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbaza ekonomiczna, wskaźnik Florence’a, wskaźnik Hoyta
Keywords in Englisheconomic base, Florence’s index, Hoyt’s index
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu była ocena wielkości i struktury funkcjonalnej bazy ekonomicznej powiatów województwa dolnośląskiego i ukazanie jej zmian w latach 2008, 2011 i 2014. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem pośrednich metod pomiaru: wskaźnika specjalizacji lokalnej Florence’a oraz wskaźnika nadwyżki pracowników Hoyta. Wyniki wskazują na znaczną przewagę bezwzględnej wielkości bazy ekonomicznej Wrocławia oraz najwyższy odsetek zatrudnienia egzogenicznego w silnie wyspecjalizowanych powiatach monofunkcyjnych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.30
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41543
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zarowna_Baza_ekonomiczna_powiatow_wojewodztwa_dolnoslaskiego.pdf 2,9 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back