Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego

Marta Zarówna

Abstract

The purpose of this article was to identify the size and functional structure of the economic base of the districts of Lower Silesia and to show the changes in the years 2008, 2011, 2014. The study was conducted using indirect methods of measurement: Florence’s index of local specialization and Hoyt’s indicator of the surplus of employees. The results indicate a significant advantage of the absolute value of the economic base of Wroclaw, the highest rate of exogenous employment in highly specialized and monofunctional districts of Lower Silesia
Autor Marta Zarówna (EZiT)
Marta Zarówna
- Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Inne wersje tytułuEconomic base of districts in the lower silesian province
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr477
Paginacja326-335
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbaza ekonomiczna, wskaźnik Florence’a, wskaźnik Hoyta
Słowa kluczowe w języku angielskimeconomic base, Florence’s index, Hoyt’s index
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu była ocena wielkości i struktury funkcjonalnej bazy ekonomicznej powiatów województwa dolnośląskiego i ukazanie jej zmian w latach 2008, 2011 i 2014. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem pośrednich metod pomiaru: wskaźnika specjalizacji lokalnej Florence’a oraz wskaźnika nadwyżki pracowników Hoyta. Wyniki wskazują na znaczną przewagę bezwzględnej wielkości bazy ekonomicznej Wrocławia oraz najwyższy odsetek zatrudnienia egzogenicznego w silnie wyspecjalizowanych powiatach monofunkcyjnych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.30
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41543
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Zarowna_Baza_ekonomiczna_powiatow_wojewodztwa_dolnoslaskiego.pdf 2,9 MB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót