Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka − ujęcie teoretyczne

Krzysztof Ćwik , Krystian Olek , Witold Szumowski

Abstract

In order to increase the competitiveness and flexibility of organizations, large companies establish new subsidiaries for exploring the start-up market and cooperating with them. The primary aim of such an operation is a selection of small and innovative enterprises in order to develop cooperation for innovation. The article is an attempt at synthetic presentation of the concept of corporate venture capital (CVC) and how they work. Authors attempt to define CVC and compare it to venture capital funds. Paper describe the potential benefits of cooperation between start-up and CVC companies. Authors of the article also presented the characteristics of CVC operations in Poland.
Author Krzysztof Ćwik (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krzysztof Ćwik,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Krystian Olek (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krystian Olek,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsCorporate high risk funds – theoretical approach
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages71-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCorporate Venture Capital, Venture Capital, grupa kapitałowa, start-up, innowacje
Keywords in Englishcorporate venture capital, venture capital, capital group, start-up, innovation
Abstract in PolishW celu zwiększenia konkurencyjności i elastyczności organizacji w zakresie pozyskiwania innowacji duże przedsiębiorstwa wyodrębniają podmioty odpowiedzialne za eksploatację rynku start-upowego oraz nawiązywanie współpracy między nimi. Nadrzędną zasadą takiego działania jest dobór małych i innowacyjnych podmiotów pod kątem wypracowanych technologii w głównym profilu działalności korporacji. Niniejszy artykuł jest syntetycznym przedstawieniem pojęcia korporacyjnych funduszy wysokiego ryzyka (CVC), a także zasad ich funkcjonowania. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania CVC oraz porównania ich cech charakterystycznych z klasycznymi funduszami Venture Capital (VC). Przedstawiono również potencjalne korzyści współpracy przedsiębiorstw typu start-up oraz CVC. Autorzy zaprezentowali też charakterystykę działalności CVC w Polsce.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.2.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/45294
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cwik_Olek_Szumowski_Korporacyjne_fundusze_wysokiego_ryzyka.pdf 401,14 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-08-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back