System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie jako obszar współpracy biznes-nauka. Studium przypadku

Anna Cierniak-Emerych , Agata Pietroń-Pyszczek

Abstract

Cooperation between science and business is perceived as one of the fundamental factors of economic development, and is reflected as such in many strategies, such as the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. This paper presents arguments for continued cooperation, with emphasis on collaboration between academic researchers and representatives of small companies in the development of efficient employee motivation systems. Based on these authors’ practical realization of a cooperation project, potential benefits for both involved parties are discussed. Challenges faced by academic researchers planning their involvement in the area under study are presented
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / KPiSP)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
, Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / KPiSP)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages1232-1242
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmotywowanie, inicjatywy badawcze, badania zlecone, uczelnie wyższe, biznes
Keywords in Englishmotivation, research initiatives, commissioned research, institutions of higher education, business
Abstract in PolishWspółpraca między sferą nauki i biznesu jest postrzegana w kategoriach jednego z zasadniczych czynników rozwoju gospodarki, co wskazuje się m.in. w strategii Europa 2020. Mając to na uwadze, w artykule przedstawiono argumenty przemawiające za jej podejmowaniem, koncentrując się w szczególności na współpracy pomiędzy naukowcami uczelni wyższych a przedstawicielami małych przedsiębiorstw w zakresie budowania skutecznych systemów motywacyjnych. Odwołując się do rzeczywistego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyły autorki, omówiono potencjalne korzyści dla obu współpracujących stron. Starano się przy tym zasygnalizować wyzwania, jakie stoją przed naukowcami rozważającymi podjęcie współpracy w przedmiotowym obszarze z właścicielami małych przedsiębiorstw
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back