Oczekiwania w zakresie motywowania pracowników wiedzy sektora IT w aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy

Krystyna Kmiotek , Maria Wanda Kopertyńska

Abstract

The article discusses the subject of motivating knowledge workers in the IT area. Based on literature studies and own research, conducted in two knowledge-based organizations, of the IT sector, an attempt was made to identify the expectations of employees on the one hand, and actions that companies should take to meet the growing demands of the IT professionals. In particular, based on the research, the following questions were asked: What is the most important factor for the surveyed knowledge workers (determination of the value system)?; What elements are the most motivational for the respondents?; What are their expectations towards employers? The research results show that knowledge workers in the IT area highly estimate family values and expect working conditions supporting work-life balance. At the same time they also expect good atmosphere at work, suitable remuneration and the possibility of self-realization.
Author Krystyna Kmiotek
Krystyna Kmiotek,,
-
, Maria Wanda Kopertyńska (MISaF / IOaM / KZPiP)
Maria Wanda Kopertyńska,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Other language title versionsKnowledge workers expectations in the current conditions of the labor market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No511
Pages103-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmotywowanie, pracownicy wiedzy, motywowanie pracowników IT, zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in Englishmotivation, knowledge workers, motivation of IT professionals, human resource management
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę motywowania pracowników wiedzy w obszarze IT. W oparciu o studia literatury przedmiotu oraz badania własne, przeprowadzone w dwóch organizacjach opartych na wiedzy, sektora IT, podjęto próbę zidentyfikowania z jednej strony oczekiwań pracowników, z drugiej zaś działań, które firmy powinny podjąć, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy specjalistów IT. W szczególności, starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: co dla badanych pracowników wiedzy ma największe znaczenie (określenie systemu wartości); jakie elementy mają dla badanych największe znaczenie motywacyjne; jakie są ich oczekiwania wobec pracodawców? Wyniki badań wskazują, że pracownicy wiedzy w obszarze IT bardzo cenią sobie wartości rodzinne i oczekują warunków pracy sprzyjających utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, to także atmosfera w pracy, wynagrodzenie oraz możliwość samorealizacji są dla nich ważnymi czynnikami motywacyjnymi.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.511.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kmiotek_K_Kopertynska_M_W_Oczekiwania_w_Zakresie_Motywowania_Pracownikow_Wiedzy_2018.pdf 1,4 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back