Prognozy wskaźnika zatrudnienia i ich weryfikacja w krajach Unii Europejskiej w świetle strategii „Europa 2020”

Joanna Krupowicz

Abstract

One of the objectives of the Europe 2020 strategy is to achieve the employment rate of people in the 20-64 age bracket of at least 75%. The purpose of the study was to determine the speed of change over time needed for the EU member states to achieve the projected rate values in 2020. Subjective growth models with various forms of the trend functions for the EU members states were built. Rate forecasts up to 2020 were determined. The forecasts for the years 2010-2015 were verified. The mean ex post errors (ME, MAE, MAPE), the Theil’s statistic and the coefficient of divergence for the differences were applied. Overall, the forecasts were vitiated by small errors, but biased, and the reason for the bad quality forecasts was a failure to guess the mean variable. By applying the criterion for minimizing the mean error ex post, it was determined that in 18 countries and in the entire EU there occurred an exponential growth, in four - a steady growth, in three - a slowed down growth, and in two - a slowed down drop in employment rate.
Author Joanna Krupowicz (ES / DFaEA)
Joanna Krupowicz,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsEmployment rate forecasts and their verification in the European Union member states in the light of the Europe 2020 strategy
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No1 (55)
Pages25-42
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishstrategia „Europa 2020”, prognozy wskaźnika zatrudnienia, weryfikacja prognoz, subiektywne modele formalne
Keywords in EnglishEurope 2020 strategy, employment rate forecasts, forecasts verification, subjective growth models
Abstract in PolishJednym z celów strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 75%. Celem badania było ustalenie, jakiego tempa zmian w czasie należy spodziewać się, aby kraje wspólnoty osiągnęły założone wartości wskaźnika w 2020 roku. Zbudowano subiektywne modele formalne o różnych postaciach funkcji trendu dla krajów członkowskich Unii. Wyznaczono prognozy wskaźnika do 2020 roku. Zweryfikowano prognozy wyznaczone na lata 2010-2015. Posłużono się średnimi błędami ex post (ME, MAE, MAPE), współczynnikami: Theila i rozbieżności dla różnic. Prognozy były generalnie obarczone małymi błędami, ale systematycznie zawyżane, a przyczynami złej jakości prognoz było nieodgadnięcie średniej wartości zmiennej. Stosując kryterium minimalizacji błędu średniego ex post, ustalono, że w 18 krajach oraz całej wspólnocie charakterystyczny był przyspieszony wzrost, w 4 krajach – stały wzrost, w 3 – spowolniony wzrost, a w 2 – spowolniony spadek wskaźnika zatrudnienia.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.1.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40761
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krupowicz_Prognozy_wskaznika_zatrudnienia_i_ich.pdf 790,63 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back