Pieniądz prywatny - status bitcoina w Niemczech

Robert Kurek

Abstract

The purpose of the article is to evaluate German legal and tax regulations referring to the functioning of bitcoin. The conducted research shows that the solution consisting in defining bitcoin as the financial instrument meeting the requirements of a settlement unit did not contribute to tax transparency. The four-year period (2013-2016) of these regulations functioning revealed certain imperfections, however, German experiences can be used in Polish reality: establishing an entity to determine and publicize the reference rate, imposing the method to calculate the difference between the acquisition and disposal of bitcoin, developing software that would allow calculating tax liability in case of multiple transactions and adopting the assumption that not every transaction could be presented to the tax office. Additional regulations do not, however, fit in with the basic ideas of bitcoin (anonymity of transactions, absence of intermediaries), but are supposed to regulate its tax status, ensure higher security to clients and allow avoiding situations when stock market insolvencies expose clients to losses and negatively affect cryptocurrency image.
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsPrivate money - bitcoin status in Germany
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages280-290
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbitcoin, kryptowaluty, Niemcy, system podatkowy
Keywords in Englishbitcoin, cryptocurrency, Germany, tax system
Abstract in PolishCel artykułu to ocena niemieckich regulacji prawnych i podatkowych dotyczących funkcjonowania bitcoina. Z badań wynika, że rozwiązanie polegające na zdefiniowaniu bitcoina jako instrumentu finansowego nie przyczyniło się do uzyskania przejrzystości w zakresie opodatkowania. Czteroletni okres funkcjonowania przepisów (2013-2016) ukazał niedoskonałości, ale niemieckie doświadczenia mogą zostać wykorzystane na gruncie polskim: ustanowienie podmiotu, który ustalałby i upubliczniał kurs referencyjny, narzucenie metody pozwalającej na obliczenie różnic między nabyciem a zbyciem bitcoina, przygotowanie aplikacji, która pozwalałaby na obliczanie zobowiązania podatkowego w przypadku wielu transakcji, oraz przyjęcie założenia, że nie każda transakcja będzie mogła być wykazana przed urzędem skarbowym. Unormowania nie wpisują się wprawdzie w podstawowe idee bitcoina, ale mają regulować jego status podatkowy, zapewnić większe bezpieczeństwo klientom oraz unikać sytuacji, w których upadłości giełd narażają na straty klientów i negatywnie odbijają się na wizerunku kryptowalut.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42405
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kurek_Pieniadz_prywatny_status_bitcoina_w.pdf 1,2 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back