Źródła informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach

Iwona Chomiak-Orsa , Maciej Krajewski , Katarzyna Golusińska

Abstract

The aim of the article is to discuss IT tools that are primarily sources of legal information for specific groups of recipients: lawyers and people without legal training (socalled paralegals). Two categories of sources were analyzed in the article: websites and electronic legal information databases. Particular focus was put on the indication of the structure of information databases, the presentation of content and functionality in the context of specific expectations and professional background of both user groups. In some cases, the quality of solutions was evaluated with alternatives shown. The article is the first phase of research work, the aim of which is to determine the impact of law enforcement processes in Polish enterprises on the effectiveness of business.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Maciej Krajewski - Wolters Kluwer Polska
Maciej Krajewski,,
-
, Katarzyna Golusińska - Poznan School of Logistics (WSL)
Katarzyna Golusińska,,
-
Other language title versionsSources of legal information in Polish enterprises
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No3 (49)
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishźródła informacji prawnej, przedsiębiorstwo, prawnik, nie-prawnik, paralegals, przepisy prawa, system informacji prawnej, bazy horyzontalne, bazy wertykalne
Keywords in Englishsources of legal information, company, lawyer, paralegals, legal regulations, legal information system, horizontal databases, vertical databases
Abstract in PolishFunkcjonowanie podmiotów organizacyjnych normuje system prawny, w którym podmioty te działają. Celem artykułu jest wskazanie głównych źródeł informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach. Analizując te źródła, konieczne jest wskazanie grup odbiorców tej informacji. Jest to istotne, ponieważ informacje pochodzące z systemu prawnego – będąc kluczowymi dla każdej organizacji − są równocześnie zbiorami informacji bardzo specjalistycznej. Oznacza to, że odbiorcy nieposiadający odpowiednich kwalifikacji interpretacyjnych, mimo dostępu do tych informacji, nie będą w stanie odpowiednio ich wykorzystać. W artykule poddano analizie dwie kategorie źródeł: strony www oraz elektroniczne bazy informacji prawnej. Wskazano konstrukcję baz informacji i zaprezentowano zawartości i funkcjonalności w kontekście specyficznych oczekiwań i przygotowania zawodowego obu grup użytkowników. W wybranych przypadkach dokonano oceny jakości rozwiązań z ewentualnym pokazaniem alternatyw. Artykuł jest pierwszym etapem pracy badawczej, której celem jest określenie wpływu procesów stosowania prawa w polskich przedsiębiorstwach na efektywność prowadzonego biznesu.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.3.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130957
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Krajewski_Golusinska_Zrodla_informacji_prawnej.pdf 790,62 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back