Zmiany w umowach-zleceniach od 1 stycznia 2017 roku

Izabela Szwacińska

Abstract

The article is designed to familiarize a reader with some changes in order contracts applied on 1 January 2017, that were introduced by an amendment of the law about a minimal remuneration for work. An object of the research is order contracts, that are classified to civil forms of salary. They have become an increasingly popular form of an employment relationship. An analysis of the mentioned amendment allowed the author to verify some important aspects in the order contracts. It turned out that these aspects have a very positive effect on the employees’ situation. Thanks to the changes, such as: an increase of a minimum remuneration for work and increase of a salary per hour for contractors, it is possible to prevent an underestimate of earnings for people that are employed on the order contracts. It will directly increase their standard of living.
Author Izabela Szwacińska (WUE)
Izabela Szwacińska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsChanges in order contracts applied from 1 January 2017
Pages98-108
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishumowa-zlecenie, minimalne wynagrodzenie za pracę, minimalna stawka godzinowa, ewidencja czasu pracy
Keywords in Englishorder contract, minimal remuneration for work, minimal salary per hour, work time record
Abstract in PolishArtykuł ma na celu zapoznanie ze zmianami w umowach-zleceniach obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., które wprowadziła nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obiektem badań niniejszego tekstu są umowy-zlecenia, które są zaliczane do cywilnoprawnych form wynagrodzenia za pracę. Stają się one coraz bardziej popularną formą zawierania stosunku pracy. Przeanalizowanie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pozwoliło zweryfikować ważne aspekty w umowach-zleceniach, które – jak się na końcu okazuje – bardzo pozytywnie wpływają na sytuację zatrudnianego. Dzięki wprowadzonym zmianom, tj.: podniesieniu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększeniu stawki za godzinę pracy dla zleceniobiorców, możliwe jest zapobieganie zaniżaniu zarobków osób zatrudnionych na zlecenie, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu standardu ich życia.
Languagepl polski
File
Szwacinska_Zmiany_w_umowach_zleceniach_od.pdf 969,8 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back