Hipotetyczne i rzeczywiste decyzje podejmowane w warunkach ryzyka

Maria Forlicz , Tomasz Rólczyński

Abstract

We present results of an experimental study conducted in order to find out, whether different forms of elicitation of preferences concerning decisions made under risk lead to obtaining the same results in case of lotteries including both possible gains and losses. Our results show that hypothetical decisions are slightly more risky than incentivized decisions. However, taking into consideration high level of correlation between hypothetical and incentivized decisions, we can say that hypothetical answers are a good predictor of real behavior
Author Maria Forlicz (EaE / IES / DACIaQM)
Maria Forlicz,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Tomasz Rólczyński
Tomasz Rólczyński,,
-
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No331
Pages22-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdecyzje ryzykowane, hipotetyczny fałsz, badania eksperymentalne
Keywords in Englishdecisions under risk, hypothetical bias, experimental research
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badan eksperymentalnych, których celem było sprawdzenie, czy różne formy prób ujawnienia preferencji dotyczących wyborów w warunkach ryzyka prowadzą do otrzymania tych samych wyników w przypadku decyzji dotyczących loterii, w których można ponieść i zyski, i straty. Wyniki badań pokazują, że decyzje hipotetyczne są nieco bardziej ryzykowne od decyzji rzeczywistych. Mimo to, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik korelacji między odpowiedziami hipotetycznymi i rzeczywistymi, można sądzić, że odpowiedzi hipotetyczne są dobrym odzwierciedleniem rzeczywistych zachowań
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_331/02.pdf
Languagepl polski
File
Forlicz_Rolczynski_Hipotetyczne_ i_ rzeczywiste_ decyzje2017.pdf 279,77 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back