Prosumencki potencjał seniorów - stan obecny i perspektywy. Wyniki badań rynku polskiego

Maja Leszczyńska , Karol Łopaciński

Abstract

Modern economics is being shaped in the conditions of globalization, popularization of modern information and communication technologies as well as development of knowledge society. The development of the Internet and mobile technologies has made consumers and organizations function in a network of increasing global reach, and collectively generate added value through the exchange of goods and services, and collaborate according to previously unknown models of sharing and co-creating. Contemporary consumers play a key role in these models as so-called prosumers. Prosumer is an aware and active consumer who excludes passive behavior towards the offered good and wants to have a real impact on the market offer. In this context, the article has characterized the specifics of Polish senior prosumers potential and the role they may play in the sharing and co-creation processes.
Author Maja Leszczyńska (MISaF / IBI / DISD)
Maja Leszczyńska,,
- Department of Information Systems Design
, Karol Łopaciński (MISaF / IBI / DISD)
Karol Łopaciński,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsSeniors’ prosument potential - current state and prospects. Results of research of the Polish market
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages80-91
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprosumpcja, platforma ICT, rynek usług, osoby starsze
Keywords in Englishprosumtion, ICT platforms, services market, seniors
Abstract in PolishWspółczesna ekonomia kształtuje się w warunkach globalizacji, popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy. Rozwój Internetu i technologii mobilnych sprawił, iż konsumenci i organizacje funkcjonują w ramach sieci o coraz większym, często globalnym zasięgu, a także wspólnie generują wartość dodaną poprzez wymianę dóbr i usług oraz współpracę, bazując na nieznanych do niedawna modelach współdzielenia oraz kokreacji. Współcześni konsumenci odgrywają w tych modelach kluczową rolę jako tzw. prosumenci. Prosument to świadomy i aktywny konsument, który wyklucza bierne zachowanie się w stosunku do oferowanego dobra oraz chce mieć rzeczywisty wpływ na ofertę rynkową. W związku z tym często jest współtwórcą dóbr czy usług, jak również jest włączany przez przedsiębiorstwa w procesy ich projektowania i modyfikacji. W tym kontekście w ramach artykułu scharakteryzowany zostanie potencjał prosumencki polskich seniorów.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.3.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Leszczynska_Lopacinski_Prosumenski_potencjal_seniorow_stan_obecny.pdf 512,34 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back