Nowa Ordynacja podatkowa – potrzeba zmian

Alicja Ołpińska

Abstract

In this article, changes in the Tax Ordinance Act which were based on the Act draft, have been defined and characterized. They will start to apply on 1 January 2019. The advantages and disadvantages of the amendments in the Tax Ordinance have been indicated. The conclusions are based on the Tax Code of 29 August 1997 and the draft Act of 16 October 2017, which have been published on the website of the Ministry of Finance.
Author Alicja Ołpińska (WUE)
Alicja Ołpińska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe new Tax Ordinance Act – need for change
Pages76-80
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in PolishOrdynacja podatkowa, projekt, ustawa, przepisy podatkowe, podatnik
Keywords in EnglishTax Ordinance Act, draft, law, tax legislation, taxpayer
Abstract in PolishW artykule zostały określone i scharakteryzowane zmiany w Ordynacji podatkowej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wskazano wady i zalety wprowadzanych zmian. Wszystkie wnioski sformułowano na podstawie Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz projektu nowej ustawy z dnia 16 października 2017 roku, ogłoszonego na stronie Ministerstwa Finansów.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back