Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze

Joanna Mróz

Abstract

The problem of description of talent management (TM) has been discussed in the paper. The aim of the article is the description, the analysis and the comparison of different models of TM and the presentation the author’s own research approach of talent management. First the definitions of talent and talent management have been shown and explained. Then the TM models proposed by different authors have been compared and discussed. Finally the author’s own model of talent management has been presented
Author Joanna Mróz (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Joanna Mróz,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsTalent management – models and research approaches
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No2 (23)
Pages93-107
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie talentami, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój organizacji
Keywords in Englishtalent management, human resources managemnt, organization development
Abstract in PolishKwestie zarządzania talentami, pomimo trwającej od lat dyskusji, nadal po¬zostają ważne i aktualne. W niniejszym opracowaniu zawarto rozważania dotyczące pro¬blemu opisu i modelowego ujęcia ZT. Celem artykułu jest opisowe ujęcie oraz porównanie różnych modeli zarządzania talentami występujących w literaturze przedmiotu, jak również zaproponowanie własnego podejścia badawczego w omawianym obszarze. W artykule uka¬zano pojęcie i istotę talentu, jak również złożoność i różnorodność definicyjną zarządzania talentami. Scharakteryzowano perspektywy badawcze, z punktu widzenia których może być rozpatrywane ZT. W dalszej części opracowania zaprezentowano modele zarządzania talen¬tami stworzone przez poszczególnych autorów oraz dokonano ich omówienia i porównania. Artykuł kończy przedstawienie własnej propozycji autora dotyczącej podejścia badawczego do zarządzania talentami
DOIDOI:10.15611/noz.2015.2.07
URL www.dbc.wroc.pl:30627
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mroz_Zarzadzanie_talentami_modele_i_podejscia.pdf 557,65 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back