Motywy fuzji i przejęć w sektorze bankowym w Polsce

Michał Gąsior

Abstract

The paper analyses various forms and reasons for mergers and acquisitions in today’s banking sector in Poland, and its level of concentration. The share of the largest banks in the Polish sector and the CR5 index in 2017 which is equal 47.8% were shown. Also motivations for further consolidation among banks were indicated. The most important is to increase the scale of operations and market share, preferably with simultaneous achievement of cost synergies. The conclusions of profitability and possible consequences of further concentration of the banking sector in Poland indicate that further mergers or acquisitions may take place in the sector, but these will be acquisitions of less profitable and smaller banks. The research methods used in the work are first of all literature studies and analysis of legal acts.
Author Michał Gąsior (WUE)
Michał Gąsior,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsMotives of mergers and acquisitions in banking sector in Poland
Pages19-30
Publication size in sheets0.55
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishsektor bankowy, fuzje i przejęcia, konsolidacja
Keywords in Englishbanking sector, mergers and acquisitions, consolidation
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja przesłanek fuzji i przejęć w sektorze bankowym w Polsce. Opisano w nim rodzaje przejęć lub fuzji oraz ich przyczyny. Przedstawiono też udział największych banków w sektorze polskim. W 2017 roku wskaźnik CR5 wyniósł 47,8% − w niniejszym artykule wskazano wynikające z takiego poziomu koncentracji motywy dalszej konsolidacji wśród podmiotów bankowych. Najważniejszą przyczyną podejmowania przez banki opisanych działań jest zwiększenie skali ich działalności i udziału w rynku, najlepiej przy jednoczesnym osiągnięciu synergii kosztowych. Wnioski dotyczące opłacalności i ewentualnych konsekwencji dalszej koncentracji sektora bankowego w Polsce wskazują na to, że w tym sektorze będzie dochodzić do kolejnych fuzji lub przejęć, jednak będą to przejęcia mniej rentowne i będą dotyczyć mniejszych banków. Metody badawcze zastosowane w pracy to przede wszystkim studia literaturowe, analiza aktów prawnych oraz studium przypadków (case study).
Languagepl polski
File
Gasior_Motywy_fuzji_i_przejec_w_sektorze_bankowym.pdf 770,28 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back