Uzależnienie strategiczne: perspektywa sieci międzyorganizacyjnych

Janusz Marek Lichtarski , Katarzyna Piórkowska , Krzysztof Ćwik

Abstract

The aim of the paper is to identify and explain the phenomenon „strategic addiction” comprehended as organizational (network member) addiction to operate in a given inter-organizational network in terms of strong ties with the other network members. The strategic addiction has been highlighted from two perspectives: a network member (an enterprise(s) being addicted) and an integrator (an enterprise that addicts). The aim has been realizedthrough deepened literature review. Consequently, threats and limits of widely understood network cooperation with regard to the network embeddedness phenomenon have been emphasized as well as the research directions have been posed
Author Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
, Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
, Krzysztof Ćwik (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krzysztof Ćwik,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (176)
Pages65-77
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsieć międzyorganizacyjna, strategiczne uzależnienie, zakorzenienie w sieci, władza w sieci
Keywords in Englishinter-organizational network, strategic addiction, network embeddedness, network power
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska tzw. uzależnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której dany podmiot funkcjonuje w oparciu o silne relacje z pozostałymi uczestnikami sieci. Zjawisko uzależnienia strategicznego zostało przedstawione z dwóch odmiennych perspektyw: uczestnika sieci (podmiotu uzależnionego) oraz integratora (podmiotu uzależniającego). Cel został zrealizowany przez pogłębione studia literatury. W konsekwencji zarysowano zagrożenia i ograniczenia szeroko rozumianej współpracy sieciowej w obliczu zjawiska zakorzenienia (uwikłania)w sieci międzyorganizacyjnej oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań w tym zakresie
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back