Motywowanie w kształtowaniu kultury BHP

Agata Pietroń-Pyszczek

Abstract

Budowanie w przedsiębiorstwie kultury bezpieczeństwa wymaga świadomych i celowych działań w różnych obszarach jego funkcjonowania. W tym względzie szczególnym polem aktywności powinna być sfera regulacyjna, tj. projektowanie i wdrażanie praktyk zarządczych bezpośrednio ukierunkowujących zachowania pracowników wykonawczych, jaki i kadry kierowniczej. W artykule podjęto próbę identyfikacji tych spośród mechanizmów tzw. motywacji pracowniczej, które mogą być wykorzystane w procesie kształtowania kultury bhp oraz próbę wskazania potencjalnych zjawisk (okoliczności), które mogą ograniczać skuteczność przedsiębiorstwa w tym zakresie. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród osób rozpoczynających aktywność zawodową, w których starano się pozyskać ich poglądy (opinie) na temat skuteczności stosowania określonych środków motywacyjnych w procesie budowania kultury bhp w przedsiębiorstwie.
Author Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / DLaC)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Department of Labor and Capital
Pages37-45
Publication size in sheets0.5
Book Romanowska-Słomka Iwona, Salamon Szymon (eds.): Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. Tom 4, 2018, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ISBN 9788363839598, 359 p.
Keywords in Polishmotywacj, kultura bezpieczeństwa, zachowania pracowników, zachowania kadry kierowniczej, badanie opinii
Languagepl polski
File
Pietron_Pyszczek_Motywowanie_w_Ksztaltowaniu_Kultury_BHP.pdf 2,73 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back