Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury jako instrument wspierania budowy lokalnego kapitału społecznego

Paweł Kamiński

Abstract

This article attempts to answer the question about whether the program House of Culture + Local Initiatives of The National Center for Culture can be an effective tool to support the development of local social capital. The search for answers to this question helped Among others the survey conducted for this study among the beneficiaries of the program − the directors and employees of homes, centers and cultural centers participating in the program helped to find the answer to the question
Author Paweł Kamiński (EMaT)
Paweł Kamiński,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe program House of Culture+ local initiatives of the national cultural centre as an instrument to support the development of local social capital
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał społeczny, instytucja kultury
Keywords in Englishsocial capital, cultural institution
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury może być skutecznym narzędziem wspierania rozwoju lokalnego kapitału społecznego? Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie posłużyło m.in. badanie sondażowe przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania wśród beneficjentów programu – tj. dyrektorów i pracowników domów, ośrodków i centrów kultury biorących udział w programie
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41492
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kaminski_Program_dom_kultury_inicjatywy_lokalne.pdf 283,17 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back