Zastosowanie sieci semantycznej do wizualizacji wiedzy w systemach informatycznych w celu wspomagania podejmowania decyzji

Helena Dudycz

Abstract

Currently many information systems for decision makers use visualization as one of main solutions for information presentation. It is becoming crucial to not only retrieve information, but also knowledge from information system. A lot of research on finding useful graphical method allowing visualization of knowledge is carried out. In this context studies on ontological approach to knowledge representation in information system and its presentation using semantic network visualization are worth noting. The goal of this paper is to present possibilities of using semantic network visualization for visualizing knowledge from area of financial indicators analysis to support decision making
Author Helena Dudycz (MISaF / IBI / DIT)
Helena Dudycz,,
- Department of Information Technologies
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No336
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwizualizacja, wizualizacja wiedzy, wizualizacja sieci semantycznej, podejmowanie decyzji
Keywords in Englishvisualization, knowledge visualization, semantic network visualization, decision making
Abstract in PolishObecnie wiele systemów informatycznych przeznaczonych dla kadry kierowniczej wykorzystuje wizualizację jako jedno z podstawowych rozwiązań do prezentacji informacji. Kluczowe staje się nie tylko pozyskanie informacji, ale również wiedzy z systemu informatycznego. Prowadzone są badania nad znalezieniem użytecznych metod graficznych pozwalających na wizualizację również wiedzy. W tym kontekście warte zauważenia są prace związane z ontologicznym podejściem do reprezentacji wiedzy w systemie informatycznym oraz jej prezentacją z użyciem wizualizacji sieci semantycznej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania wizualizacji sieci semantycznej do wizualizacji wiedzy z obszaru analizy wskaźników finansowych, aby wspomagać kadrę kierowniczą w procesie podejmowania decyzji
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_336/04.pdf
Languagepl polski
File
Dudycz_Zastosowanie_sieci_semantycznej_do_wizualizacji_wiedzy2017.pdf 484,97 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back