Tworzenie wartości dla pacjenta i dla podmiotu medycznego w usługach ochrony zdrowia

Katarzyna Putyło

Abstract

Nowadays, more strongly than ever before, all marketing activities undertaken by medical entities are connected, above all, with creating value for the patient, whose position has also increased in recent years. Currently, the patient is more often and increasingly involved in co-creating value not only for themselves, but also for other patients and for the company itself (a clinic, hospital, sanatorium). The aim of the paper is to show these utilities that have significant influence upon it. The paper demonstrates that the medical service provider (the medical entity) creates value, whereas the consumer (patient) becomes a co-creator of this value in the process of consumption, as they come into interactive contact with the entity. The paper also delves on the relations building between them, based on specific factors such as experience, knowledge or information exchange.
Author Katarzyna Putyło (WUE)
Katarzyna Putyło,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsCreating value for the patient and for the medical entity in healthcare services
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No530
Pages164-171
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość dla klienta, wartości dla przedsiębiorstwa, usługa zdrowotna, kreacja wartości, zarządzanie relacjami
Keywords in Englishcustomer value, company values, healthcare service, value creation, relationship management
Abstract in PolishWspółcześnie, silniej niż kiedykolwiek, wszelkie działania marketingowe podejmowane przez podmioty medyczne związane są przede wszystkim z tworzeniem wartości dla pacjenta, którego pozycja w ostatnich latach również bardzo wzrosła. Obecnie pacjent coraz częściej i w coraz większym stopniu angażuje się we współtworzenie wartości nie tylko dla siebie, ale również dla innych pacjentów oraz dla przedsiębiorstwa (przychodni, szpitala, sanatorium). Celem opracowania było ukazanie tych użyteczności, które mają na to istotny wpływ. W artykule wskazano, iż producent usługi medycznej (podmiot medyczny) tworzy wartość, a konsument (pacjent) w procesie konsumpcji staje się współtwórcą tej wartości, gdyż wchodzi w interaktywny kontakt z podmiotem. Zwrócono także uwagę na kwestię budowania więzi pomiędzy nimi, które oparte są na określonych czynnikach, jak doświadczenie, wiedza czy wymiana informacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.530.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Putylo_Tworzenie_wartosci_dla_pacjenta.pdf 417,29 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back