Wpływ procesu komisjonowania zamówień w węźle logistycznym na dostępność produktów w łańcuchu dostaw

Michał Jakubiak , Paweł Michalski

Abstract

Providing the availability of products appeared to be the crucial condition for generating income from the sales as well as making possible for the companies to conquer new markets. The one of the most important elements affecting the level of products availability in the supply chain are the manipulation activities performed in logistics hubs, especially – the order picking process. The order execution in the logistics hubs covers around 55%-65% of the operational costs. Improvement of the order picking influences the reduction of operational cost and increases the level of customer service. Authors, using the simulation methods, analyse the influence of different factors on the time period of order picking process in the warehouse.
Author Michał Jakubiak (MISaF / IZM / KL)
Michał Jakubiak,,
- Katedra Logistyki
, Paweł Michalski (MISaF / IZM / KL)
Paweł Michalski,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (B 10 pkt)
Issue year2015
No2 (CD nr 2)
Pages284-295
Keywords in Polishdostępność produktów, komisjonowanie, węzły logistyczne, symulacje
Keywords in Englishproducts availability, order picking, logistics hubs, simulations
Abstract in PolishZapewnienie dostępności produktów stało się warunkiem umożliwiającym przychód ze sprzedaży i jednocześnie pozwalającym przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki zbytu. Jednymi z kluczowych elementów wpływającym na poziom dostępności produktów w łańcuchu dostaw są czynności manipulacyjne wykonywane w węzłach logistycznych, a szczególnie proces komisjonowania. Realizacja zamówień w węzłach logistycznych obejmuje około 55%-65% kosztów operacyjnych. Poprawa efektywności komisjonowania wpływa nie tylko na obniżkę kosztów operacyjnych ale przede wszystkim na podniesienie poziomu obsługi klienta. Autorzy, przy pomocy zastosowanych metod symulacyjnych, analizują wpływ różnych czynników na czas procesu komisjonowania zamówień w magazynie.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 0.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back