Budowanie relacji i sposoby komunikowania się konsumentów w przestrzeni internetowej

Elżbieta Karaś , Agnieszka Piasecka-Głuszak

Abstract

Consumer relations and behaviors have revolutionized, and the way in which company communicates with the market has undergone a radical transformation. The elements of the relationships being built now infiltrate from the traditional (real) market to the virtual market. The nature of many factors these relationships consist of has changed in the Internet, such features as: strength of ties, similarity of participants or credibility have gained importance. They attach the consumer-prosumer to a specific community that collects and exchanges information on a website or in a three-dimensional virtual world. The Internet not only allowed them to communicate, but also brought them closer together within specific groups of virtual communities. For many consumers, creating such communities is extremely important. The way of communication and new forms of instant and active exchange of views, feelings and desires with another person have also become significant.
Author Elżbieta Karaś
Elżbieta Karaś,,
-
, Agnieszka Piasecka-Głuszak (ES / DIER)
Agnieszka Piasecka-Głuszak,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsRelations Building and the Ways Consumers Communicate in the Internet
Journal seriesPrzegląd Nauk Stosowanych, ISSN 2353-8899, (0 pkt)
Issue year2018
No18
Pages52-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrelacje, marketing, komunikacja, społeczności wirtualne
Keywords in Englishrelations, marketing, communication, vitrual communities
Abstract in PolishRelacje i zachowania konsumentów zrewolucjonizowały się, a sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem uległ radykalnemu przeobrażeniu. Elementy budowanych relacji przenikają obecnie z rynku tradycyjnego (rzeczywistego) na rynek wirtualny. W Internecie zmienił się charakter wielu czynników składających się na te relacje, znaczenia nabrały takie cechy jak np.: siła więzi, podobieństwo uczestników czy też wiarygodność. Od nich zależy przywiązanie konsumenta - prosumenta do określonej społeczności, która gromadzi i wymienia informacje na stronie internetowej lub w trójwymiarowym wirtualnym świecie. Internet nie tylko umożliwił im komunikowanie się, ale i zbliżył ich do siebie w ramach określonych grup społeczności wirtualnych. Dla wielu konsumentów tworzenie takich społeczności jest niezwykle istotne. Ważny także stał się nowy sposób komunikowania się, który musi zapewnić szybką i aktywną wymianę poglądów, uczuć i pragnień z drugim człowiekiem.
URL http://pns.po.opole.pl/images/PNS_18/PSN18.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back