Creative destruction as a development factor in the theory of innovation and competition of J.A. Schumpeter in the face of challenges of modern economy system

Kamil Stefanów , Katarzyna Kosmalewska

Abstract

The main goal of this paper is to investigate the relevance of the postulates of the theory of innovation and competition and the concept of creative destruction in contemporary economy developed by Austrian economist J. A. Schumpeter. Based on the views of Schumpeter, the decisive role in economic development is played by entrepreneurs-innovators, who take the risk of implementing new solutions of technical or organizational nature, thus contributing to the overall economic growth. At the same time referring to the idea of business cycles of economic development, the occurrence of the process of so called creative destruction is imminent, meaning that those companies, which are not able to keep pace with technical progress, are eliminated and replaced with the modern ones. The process of changes, which was described by Schumpeter in his book Capitalism, Socialism and Democracy in 1942, is more visible now than ever before in the face of intense modernization of economy.
Author Kamil Stefanów (WUE)
Kamil Stefanów,,
- Wrocław University of Economics
, Katarzyna Kosmalewska (WUE)
Katarzyna Kosmalewska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsTwórcza destrukcja jako czynnik rozwoju w teorii innowacji i konkurencji J.A. Schumpetera w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki
Pages81-90
Publication size in sheets0.5
Book Bobowski Sebastian, Kuźmińska-Haberla Aleksandra (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957388, 122 p.
Bobowski_Kuzminska-Haberla_Ekonomia_i_miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishtwórcza destrukcja, J. Schumpeter, teoria innowacji, kreatywność, przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy, kapitalizm
Keywords in Englishcreative destruction, J. Schumpeter, theory of innovation, creativity, entrepreneurship, economic dynamics, capitalism
Abstract in PolishGłównym celem artykułu było zbadanie znaczenia postulatów teorii innowacji i konkurencji oraz koncepcji kreatywnego niszczenia we współczesnej gospodarce opracowanych przez austriackiego ekonomistę J.A. Schumpetera. Opierając się na poglądach Schumpetera, można zauważyć, że decydującą rolę w rozwoju gospodarczym odgrywają przedsiębiorcy – innowatorzy, którzy podejmują ryzyko wdrożenia nowych rozwiązań o charakterze technicznym lub organizacyjnym, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, zgodnie z ideą cykli rozwoju gospodarczego, pojawia się nieuchronne wystąpienie procesu tzw. twórczej destrukcji, co oznacza, że te firmy, które nie są w stanie nadążyć za postępem technicznym, zostają wyeliminowane i zastąpione nowoczesnymi. Proces zmian, który Schumpeter opisał w swojej książce Kapitalizm, socjalizm i demokracja w 1942 r., widoczny jest teraz częściej niż kiedykolwiek w obliczu intensywnej modernizacji gospodarki.
Languageen angielski
File
Stefanow_Kosmalewska_creative_destruction_as_a_development.pdf 736,86 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back