Ocena atrakcyjności turystycznej Polski

Agata Lemańska

Abstract

Since the Poland access to the European Union a continuous growing interest in Poland among foreign tourists has been observed. Every year the number of tourists coming from abroad has increased, and Poland is becoming an increasingly popular travel direction. A lot of foreign tourists are positively surprised by a visit to Poland, and are willing to revisit it. The purpose of this article is the assessment of the attractiveness of Polish tourism sector. The paper was based on a literature review in the area of tourism and economics and secondary research prepared by tourism organizations. The analysis of strengths and weaknesses of Polish tourism was also presented.
Author Agata Lemańska (WUE)
Agata Lemańska,,
- Wrocław University of Economics
Pages111-121
Publication size in sheets0.5
Book Borkowska Bożena (eds.): Ekonomia, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-539-1, 136 p.
Keywords in Polishturystyka, atrakcyjność turystyczna, Polska
Keywords in Englishtourism, tourist attractiveness, Poland
Abstract in PolishOd momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej widoczny jest ciągły wzrost zainteresowania Polską wśród turystów zagranicznych. Każdego roku liczba turystów przyjeżdżających z zagranicy zwiększa się, a Polska staje się coraz popularniejszym kierunkiem podróży. Wielu turystów zagranicznych jest pozytywnie zaskoczonych wizytą w Polsce i wyraża chęć ponownego jej odwiedzenia. Celem tego artykułu jest ocena mocnych oraz słabych stron Polski pod względem atrakcyjności turystycznej. Ocena została dokonana na podstawie literatury z zakresu turystyki i ekonomii oraz badań wtórnych przygotowanych przez organizacje zajmujące się badaniem turystyki i ostatecznie dzięki analizie słabych i mocnych stron Polski jako kierunku turystyki. Ponadto artykuł zawiera również porównanie ruchu turystycznego w najpopularniejszych pod względem turystyki krajach i w Polsce. Przedstawiono także polskie miasta najchętniej odwiedzane przez turystów zagranicznych.
Languagepl polski
File
Lemanska_Ocena_atrakcyjnosci_turystycznej_polski.pdf 452,21 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back