Dziedziczenie ubóstwa a dług pokoleniowy

Wiesław Wątroba

Abstract

For the first time in the history of human being four different generations exist at the same time. Each generation features specifc characteristics, and perform typical for each so called transgressions. Transgressive perception of generational obligation between traditionalists and baby boomers may be treated as one of the crucial basis of so-called generational debt. Changes of that perception generate not only economic obligations, but psychological, sociological and political, as well. The potential solution of the rapid debt increasemight be found in the re-institutionalization of the family relations, or in the re-modeling of the family.
Author Wiesław Wątroba (ES / DSaSP)
Wiesław Wątroba,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsPoverty inheritance vs. generational debt
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No492
Pages84-96
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtradycjonaliści, baby boomers, pokolenie X, Milenialsi (pokolenie Y), dług pokoleniowy
Keywords in Englishtraditionalists, baby boomers, generation X, millennials (generation Y), generational debt
Abstract in PolishPo raz pierwszy w historii ludzkości mamy do czynienia ze współegzystencją czterech generacji - świadków i uczestników przełomu dokonującego się w obrębie społeczeństw kapitalistycznych. Wśród szeregu transgresji "definiujących" owe pokolenia jedną z kluczowych jest odmienna percepcja zobowiązań pokoleniowych oraz rodziny. Zmiany tej percepcji skutkują szybko rosnącym długiem pokoleniowym, postrzeganym nie tylko w jego wymiarze ekonomicznym, ale także psychologicznym, socjalizacyjnym i politycznym (w jego konfliktogennym charakterze). Kluczowa dla poszukiwań rozwiązań tej niebezpiecznej dla rozwoju społecznego sytuacji jest redefinicja czy "reinstytucjonalizacja" modelu rodziny. Taki pogląd konceptualizuje zasadniczą tezę analizy (chociaż powierzchownej) problemu zawartego w tytule niniejszego artykułu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.492.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44020
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Watroba_Dziedziczenie_ubostwa_a_dlug_pokoleniowy.pdf 675,49 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back