Eksperyment jako metoda badań problematyki zarządzania zasobami ludzkimi

Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The aim of the article is to present the possibility of applying the experimental method in empirical research conducted in the field of human resources management. The intermediate steps leading to this objective involve a discussion of approaches to general research in the field. They also include the identification of historical examples of using experimentation in studying people in the work process. At the same time there are dilemmas coupled with the ability to actually perform experiment and an indication of errors that lower relabiltity of performed experiments is provided. The paper show a problem-oriented approach and is based on topical lietrature studies combined with academic reflection.
Author Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / DLaC)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Issue year2018
No2
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsubdyscyplina ZZL (human resources management academic discipline), badania naukowe (empirical research), metoda eksperymentu (experimental method)
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody eksperymentu w kontekście badań prowadzonych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pośrednimi etapami służącymi do realizacji wskazanego celu było omówienie ogólnych podejść do analiz w omawianym obszarze i wskazanie historycznych przykładów zastosowania eksperymentu w badaniach nad człowiekiem w procesie pracy. Następnie scharakteryzowano zasady prowadzenia badań przy użyciu analizowanej metody. Przedstawiono także dylematy związane z możliwościami stosowania eksperymentu oraz wskazano błędy, które obniżają rzetelność podjętych badań. Artykuł ma charakter problemowy i został oparty na studiach literaturowych połączonych z refleksją naukową.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 27-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back