Potencjał Polski południowo-zachodniej w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – artykuł przeglądowy

Piotr Komoszyński

Abstract

The purpose of this article is an attempt to identify the potential of renewable energy resources located in south-western Poland. The first part of the article is a description of the research subject, which is the region of south-western Poland. The second part of the article presents the current state of the power industry in south-western Poland. The third part of this article is an attempt to synthesize research and development in renewable energy resources. The article ends with conclusions. Although this problem has been addressed in the literature of the subject, it seems that it is underdeveloped at the local level. The study uses available scientific descriptions and statistical data on renewable energy resources in Poland and its regions. Reform of the Polish energy sector aimed at building it on local energy resources, may be hampered by insufficient identification of local energy sources.
Author Piotr Komoszyński (ES / IE / DEE)
Piotr Komoszyński,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsPotential of South-Western Poland in Terms of Energy Production from Renewable Sources – Review Article
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages244-251
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, lokalne zasoby energetyczne, region Polski południowo- zachodniej
Keywords in Englishrenewable energy sources, local energy resources, south-western Poland region
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba identyfikacji potencjału zasobów energii odnawialnej znajdujących się w Polsce południowo-zachodniej. Pierwsza część artykułu stanowi charakterystykę przedmiotu badań regionu południowo-zachodniego Polski. W drugiej części artykułu przedstawiony został stan obecny energetyki Polski południowo-zachodniej. Część trzecia artykułu stanowi próbę syntezy badań i opracowań w zakresie zasobów energii odnawialnej. Artykuł został zakończony wnioskami. Choć problem ten został poruszany w literaturze przedmiotu, to wydaje się, że jest on niedostatecznie zbadany na poziomie lokalnym. W pracy wykorzystano dostępne opracowania oraz dane statystyczne odnoszące się do zasobów energii odnawialnej w Polsce oraz jej regionach. Reforma polskiego sektora energetycznego, mająca na celu oparcie go na lokalnych zasobach energetycznych, może być utrudniona przez niewystarczającą identyfikację lokalnych źródeł energii.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43989
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Komoszynski_Potencjal_polski_poludniowo_zachodniej_w.pdf 1 017,02 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back