Ewolucja prawnych instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych

Bogusław Półtorak

Abstract

The aim of this paper is to systematize solutions of consumer protection on the Polish mortgage market. The author conducted an analysis of legal regulations on the mortgage market (in the form of laws and implementing acts) and indicated the economic determinants of the mortgage market. The study includes the legal regulations that were prepared and implemented between 2004 and 2017. Mortgages, due to the subject of real estate financing, require specific forms of regulation. The risk of financing residential real estate is largely related to the long-term nature of the liability. Another danger is the volatility of interest rates and the change in the value of mortgage collateral. Consequently, the definition of transparent terms of consumer protection on the mortgage market is the essential part of the financial stability of the banking system.
Author Bogusław Półtorak (ES / DF)
Bogusław Półtorak,,
- Department of Finance
Other language title versionsDevelopment of Consumer Protection Instruments Regulation on the Polish Mortgage Market
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, e-ISSN 2450-8179, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol108
Pages281-298
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbank, ryzyko kredytowe, kredytobiorca, nieruchomości
Keywords in Englishbank, borrower; credit risk; real estate
Abstract in PolishCelem opracowania jest usystematyzowanie rozwiązań ochrony interesu nabywców kredytów hipotecznych oraz próba oceny wpływu regulacji prawnych na rozwój polskiego rynku kredytów hipotecznych. Analiza skutków ekonomicznych rozwiązań regulacyjnych dotyczących kredytowania przez sektor bankowy rynku nieruchomości mieszkaniowych zostanie przedstawiona z uwzględnieniem perspektywy kredytobiorców zaciągających złotowe i denominowane w walutach obcych kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe w latach 2004 –2017. Kredyty hipoteczne z uwagi na przedmiot finansowania wymagają szczególnych form regulacji uwzględniających specyfikę rynku nieruchomości. Ryzyko finansowania nieruchomości mieszkaniowych związane jest w znacznej mierze z długoterminowym charakterem zobowiązania do regulowania spłat kredytu, a w szczególności ze zmiennością kosztu spłaty oraz zmianą wartości zabezpieczenia kredytów hipotecznych. Określenie transparentnych warunków ochrony konsumenta na rynku kredytów hipotecznych jest istotnym elementem stabilności finansowej systemu bankowego w długim okresie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w warunkach polskich zarówno regulacje ustawowe, jak i wykonawcze prezentują już wysoki poziom ochrony prawnej interesów konsumentów na rynku kredytów hipotecznych. Niemniej jednak stwierdzić można, że istnieją luki związane z taką ochroną, w tym przed ryzykiem stopy procentowej oraz w procedurach restrukturyzacji kredytów w warunkach niewypłacalności kredytobiorcy.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/108/16
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back