Agresywna rachunkowość a naruszanie zasad rachunkowości w aspekcie odpowiedzialności prawnej

Karolina Mosiołek

Abstract

Aggressive accounting is deliberate and intentional interpretation of law in order to present a favourable image of a company. It is often indetified as accounting fraud, however this statement is inaccurate. There is a thin line between these two notions. Undoubtedly, aggressive accounting leads to the distortion of the company image, nevertheless it is based on legitimate ways of presenting its financial situation. The legislator leaves a lot of room for concern of legal liability for accounting irregularities: The Accounting Act, Polish Penal Code and Fiscal Penal Code. The main purpose of this article is to define the notion of aggressive accounting, present examples of violation of accounting principles and legal consequences of their overinterpretation.
Author Karolina Mosiołek (WUE)
Karolina Mosiołek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsAggressive accounting vs. violation of accounting principles in the aspect of legal liability
Pages70-79
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishagresywna rachunkowość, oszustwa księgowe, naruszanie zasad rachunkowości, odpowiedzialność prawna
Keywords in Englishaggressive accounting, accounting fraud, violation of accounting principles, legal liability
Abstract in PolishAgresywna rachunkowość polega na świadomej oraz celowej interpretacji regulacji, przepisów w sposób korzystny dla przedsiębiorstwa. Jest ona często utożsamiana z oszustwami księgowymi, jednak to stwierdzenie jest nieprawidłowe. Granica między tymi dwoma pojęciami jest cienka, gdyż agresywna rachunkowość bez wątpienia prowadzi do zniekształcenia obrazu jednostki, jednak bazuje ona na dopuszczalnych przez prawo metodach prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Ustawodawca pozostawia sporą swobodę oraz dowolność co do interpretacji przepisów, która nie powinna być nadużywana. W Polsce odpowiedzialność karna za nadużycia księgowe wynika z trzech aktów prawnych: ustawy o rachunkowości, kodeksu karnego oraz kodeksu karnego skarbowego. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty agresywnej rachunkowości, zaprezentowanie przykładów naruszania nadrzędnych zasad rachunkowości oraz przedstawienie konsekwencji prawnych, jakie mogą wynikać z ich nadinterpretowania.
Languagepl polski
File
Mosiolek_Agresywna_rachunkowosc_a_naruszanie_zasad.pdf 551,7 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back