Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania

Artur Rot , Ryszard Zygała

Abstract

Blockchain technology is often referred to as a system that cannot be broken and is perceived as a solution that can change many industries. It stores data in multiple locations instead of one central repository, making them safer. Its use may reduce the risk of attacks by reducing the number of potential hacking points. Thanks to its properties, blockchain revolutionises the way of concluding, settlement and saving electronic transactions. Currently, blockchain can be used in various digital transactions related to the energy market, trade, cryptocurrencies, sale and purchase of stock, etc. At the same time, there are activities for its wider applications in banking, public administration (electronic signature) and in documents authentication. The purpose of the article is to point to the potential and examples of the use of blockchain technology in various areas. The applied research methods are a review of the current literature of the topic, analysis of selected practical cases and analysis of the suitability of the application of the discussed technology, which was carried out in terms of the possibility of implementing blockchain in various areas of life and technology.
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Ryszard Zygała (MISaF / IBI / DISD)
Ryszard Zygała,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsBlockchain technology as a revolution in digital transactions. Technological aspects and potential applications
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (50)
Pages122-134
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishblockchain, bitcoin, kryptografia, rozproszone przetwarzanie danych, zastosowania łańcucha bloków
Keywords in Englishblockchain, bitcoin, cryptography, distributed data processing, blockchain applications
Abstract in PolishTechnologia blockchain określana jest często jako system, którego nie można złamać. Postrzegana jest jako rozwiązanie mogące zmienić oblicze wielu branż. Przechowuje ona dane w wielu lokalizacjach zamiast w jednym centralnym repozytorium, dzięki czemu są one bezpieczniejsze. Dzięki swoim właściwościom blockchain rewolucjonizuje sposób zawierania, rozliczania i zapisywania transakcji elektronicznych przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka ataków przez zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc włamań. Obecnie łańcuch bloków może być wykorzystywany w różnych transakcjach cyfrowych dotyczących m.in. rynku energii elektrycznej, handlu, kryptowalut, sprzedaży i kupna akcji. Jednocześnie trwają prace nad szerszym jego wykorzystaniem w bankowości, ubezpieczeniach, administracji publicznej (podpis elektroniczny) i przy uwierzytelnianiu dokumentów. Celem artykułu jest wskazanie na potencjał i przykłady zastosowania technologii blockchain w różnych obszarach. Wykorzystane metody badań to przegląd aktualnej literatury przedmiotu, analiza wybranych przypadków praktycznych i analiza przydatności zastosowania omawianej technologii, którą przeprowadzono pod kątem możliwości wdrożenia technologii łańcucha bloków w różnych dziedzinach życia i techniki.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.4.09
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141262
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rot_Zygala_Technologia_blockchain_jako_rewolucja.pdf 1,02 MB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back