Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016

Magdalena Rękas

Abstract

Family and children are one of the most important values in Poles’ life in the light of surveys and research. Poles declare their desire to have children and at the same time indicate economic barriers to their possession. The aim of this article is to present and analyze the level of costs of raising children and professional activity of women in Poland in 2010–2016. As a result of the studies, it has been shown that the appearance of a child in the family results in an increase in expenditure per capita and an increase in the level of employment of women. In all types of households with children. This confirms that the model of the sole survivor of the family (father of the child) is difficult to implement today. Pro-family policy should therefore be aimed at reconciling both social roles of women – parenthood and work. The article uses the literature of the subject, statistical data of the Central Statistical Office and report of the Center A. Smith, 2016
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsCosts of children upbringing vs. professional activity of women in Poland in 2010–2016
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages338-353
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkoszty wychowania dzieci; aktywność zawodowa; podaż pracy kobiet; wskaźnik zatrudnienia; model rodziny
Keywords in Englishcost of raising children; professional activity; labour supply of women; employment rate; family model
Abstract in PolishRodzina i dzieci to jedne z najważniejszych wartości w życiu Polaków w świetle sondaży i prowadzonych badań1. Polacy deklarują w nich chęć posiadania dzieci, a jednocześnie wskazują bariery ekonomiczne ich posiadania. Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza poziomu kosztów wychowywania dzieci i aktywności zawodowej kobiet w Polsce w latach 2010–2016. W wyniku badań wykazano, iż pojawienie się dziecka w rodzinie powoduje wzrost wydatków na 1 osobę i jednocześnie wzrost poziomu zatrudnienia kobiet we wszystkich typach gospodarstw domowych z dziećmi. Potwierdza to, iż model jedynego żywiciela rodziny (ojca dziecka) współcześnie jest trudny do realizowania. Polityka prorodzinna powinna więc być nastawiona na godzenie obu ról społecznych kobiet – rodzicielstwa i pracy zawodowej. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, dane statystyczne GUS oraz raport Centrum im. A. Smitha z 2016 roku
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.30
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43879
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rekas_Koszty_Wychowania_Dzieci_a_Aktywnosc_Zawodowa_2017.pdf 412,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back