Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji

Stanisław Nowosielski

Abstract

The article makes an attempt at describing the influence of economic maturity process on the organisation business results (enterprise, institution). Firstly, it shows the essence of organisation process maturity and methods used to define it. It pays attention to process management, which by permanent improvement leads to maturity increase and organisation efficieny progress. It also shows benefits of using process management on different maturity levels. Moreover, it presents research results demonstrating the relation between organisation process maturity and its essentials business results (rates). Finally the article presents conclusions and pieces of advice and indicates further research fields in this area.
Author Stanisław Nowosielski (ES / KZPG)
Stanisław Nowosielski,,
- Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No264
Pages354-369
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę określenia wpływu dojrzałości procesów gospodarczych na wyniki ekonomiczne organizacji (przedsiębiorstwa, instytucji). Najpierw przybliżono istotę dojrzałości procesowej organizacji oraz metody służące jej określaniu. Zwrócono uwagę na zarządzanie procesami, które poprzez ciągłe doskonalenie prowadzi do wzrostu dojrzałości i poprawy efektywności organizacji. Zaprezentowano korzyści płynące ze stosowania zarządzania procesami na różnych poziomach dojrzałości. Przedstawiono wyniki badań świadczące o związkach dojrzałości procesowej organizacji z jej kluczowymi wynikami (wskaźnikami) ekonomicznymi. W zakończeniu sformułowano wnioski i zalecenia oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*4 (2015-10-14)
Additional fields
Tyt_nrOrientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back