Nowe trendy w podejściu do kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia Y

Alicja Smolbik-Jęczmień

Abstract

The aim of this article is to present new trends in the approach to the professional career, and also the results of the research among representatives of young generation, known as generation Y (the research included students of third and fifth year and of postgraduate studies of UE in Wrocław) about their approach to work and professional career in current conditions. The paper is based on literature studies, survey and personal interviews
Author Alicja Smolbik-Jęczmień (MISaF / IOaM / KZPiP)
Alicja Smolbik-Jęczmień,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (0 pkt)
Issue year2012
No273
Pages95-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKariera zawodowa, Rozwój, Badanie opinii, Generacja Y
Keywords in EnglishProfessional career, Development, Opinion research, Generation Y
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych trendów w podejściu do kariery zawodowej, a także wyników badań opinii przedstawicieli młodego pokolenia, tzw. pokolenia Y (badaniami objęto studentów trzeciego i piątego roku UE we Wrocławiu oraz słuchaczy studiów podyplomowych), dotyczących ich podejścia do pracy i kariery zawodowej w aktualnych warunkach. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych oraz na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2020-09-19)
Additional fields
Tyt_nrOsobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back