Asymetria informacji na rynku ubezpieczeń w Polsce

Katarzyna Tadeusiak

Abstract

The aim of this article is the presentation of the research results of the asymmetry of information on the insurance market and the consequences of it, along with the negative selection and moral hazard being present. The examples are discussed in the way to show the possibilities to avoid and prevent the negative consequences of the asymmetry of information. This effect always appears when there is an exchange of information between two (or more) entities. On the verge of proper relation between participants there are opportunist activities, which are based on using the advantage of having more information by both sides, which leads to “market failure”. It can lead to the lack of made partnerships or even to the total disappearance of the market. To achieve the aim of the article the examples of relations between customers and insurance company along with different ways of using asymmetry of information will be presented.
Author Katarzyna Tadeusiak (WUE)
Katarzyna Tadeusiak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsInformation asymmetry on the insurance market in Poland
Pages78-88
Publication size in sheets0.5
Book Borkowska Bożena (eds.): Ekonomia, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957302, 117 p.
Borkowska_Ekonomia.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishasymetria informacji, oportunizm, ubezpieczenia, oszustwa ubezpieczeniowe, ubezpieczyciele, negatywna selekcja, moral hazard, zawodność rynku, ryzyko, polisolokaty
Keywords in Englishasymmetry of information, opportunism, insurance, insurance fraud, insurers, negative selection, moral hazard, market failure, risk, investment policies
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja badań analitycznych dotyczących asymetrii informacji na rynku ubezpieczeń oraz konsekwencji jej występowania w postaci negatywnej selekcji i moral hazard. Omówione zostaną reprezentatywne przykłady wraz ze wskazaniem możliwości zapobiegania negatywnym skutkom asymetrii informacji. Asymetria informacji pojawia się zawsze, gdy spotykamy się z relacją dwóch (lub więcej) podmiotów. W relacji pojawiają się działania polegające na nadużywaniu posiadanej przewagi informacyjnej przez każdą ze stron umowy na rynku ubezpieczeń. Prowadzą one do tzw. zawodności rynku, a w konsekwencji do spadku liczby kontraktów lub całkowitego zaniknięcia tego rynku lub jego segmentu. Realizacji celu artykułu posłużą przykłady przedstawiające stosunki między klientami zakładów ubezpieczeń i samymi ubezpieczycielami jak również sposoby wykorzystania przez każdą ze stron asymetrii informacji.
Languagepl polski
File
Tadeusiak_Asymetria_informacji_na_rynku_ubezpieczen.pdf 766,98 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back