Różnorodność źródeł wiedzy i pozyskiwania kompetencji w zakresie ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Europie Środkowej – wyniki badań empirycznych

Marzena Stor

Abstract

The main goal of the article is to identify changes that appeared in local subsidiaries of MNCs in Central Europe in the scope of variety of HR knowledge sources and HR competency structuring and acquisition as a response to the changing macroeconomic conditions in the last decade. Additionally, the aim is to determine if such changes have been experienced in Poland and whether they have been similar to those that characterize Central Europe or not. The empirical research findings come from 5 Central European countries. The general conclusion is that to face altering worldwide economic situation MNCs had to reformulate their strategies of operation and this found its reflection not only in changing practices within the variety of HR knowledge sources and HR competency structurization and acquisition but within the scope of these practices evaluation from the management perspective as well
Author Marzena Stor (MISaF / IOaM / KZK)
Marzena Stor,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (45)
Pages99-118
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishróżnorodność wiedzy, kompetencje menedżera HR, pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej ZZL, Europa Środkowa, korporacja międzynarodowa
Keywords in Englishknowledge variety, competences of HR manager, acquisition of managerial HR knowledge, Central Europe, international corporation
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie zmian, jakie zaszły w jednostkach lokalnych korporacji międzynarodowych (KMN) w Europie Środkowej w zakresie różnorodności źródeł wiedzy oraz strukturyzowania i pozyskiwania kompetencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) ze względu na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne w ostatniej dekadzie. Dodatkowym celem jest ustalenie, jak takie zmiany przebiegały w Polsce i czy są one podobne do tych, które zaistniały w Europie Środkowej ogółem.W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych z pięciu krajów środkowoeuropejskich. Ogólnie można skonstatować, że zmiany koniunkturalne w gospodarce światowej wymagały od KMN przeformułowania strategii działania, co znalazło swoje odzwierciedlenie nie tylko w praktykach odnoszących się do różnorodności źródeł wiedzy oraz do strukturyzowania i pozyskiwania kompetencji w obszarze ZZL, lecz także w ocenie tych praktyk przez kadrę menedżerską
URL http://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back