Rola oraz znaczenie innowacji i tradycji w małych przedsiębiorstwach

Jacek Wychowanek

Abstract

Small - sized enterprises in the current market economy must take i n- novative actions. It is direction of their development. For enterprises, of which a traditional product or a way of producing it are a b ase of functio n- ing, integrating above notions: the innovation and the tradition in own a c- tion is significant. This way of managing will assist building the brand and the position of the enterprise. Introducing the role the tradition and innovations are ful filling which in functioning to small - sized enterprises is a purpose of the article and pr e- senting mutual using these two notions in practice on the example of the bakery. Apart from definitions, kinds and exa m ples of the innovation and the tradition, also conditioning of small - sized enterprises was discussed for innovative actions and the case study.
Autor Jacek Wychowanek (EZiT)
Jacek Wychowanek
- Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Nr33(3)
Paginacja339-353
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Streszczenie w języku polskimMałe przedsiębiorstwa funkcjonujące w obecnej gospodarce rynkowej mu szą pode j mować działania innowacyjne. Jest to kierunek ich rozwoju. Dla przedsiębiorstw, których podstawą funkcjonowania jest tradycyjny pr o- dukt bądź sposób jego wytwarzania, istotnym jest zintegrowanie we wł a- snych działaniach powyższych pojęć, tj. innowac ji i tradycji. Ten sposób zarządzania wspomoże budowanie marki i pozycji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przybliżenie roli jaką tradycja oraz innowacje spe ł- niają w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw oraz zaprezentowanie wz a- jemnego wykorzystywania tych dwóch pojęć w praktyce na przykładzie pi e- karni. Poza definicjami, rodzajami oraz przykł a dami innowacji i tradycji, omówione zostały także uwarunkowania małych przedsiębiorstw dla dzi a- łań innowacyjnych oraz studium przypadku
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót