Rola oraz znaczenie innowacji i tradycji w małych przedsiębiorstwach

Jacek Wychowanek

Abstract

Small - sized enterprises in the current market economy must take i n- novative actions. It is direction of their development. For enterprises, of which a traditional product or a way of producing it are a b ase of functio n- ing, integrating above notions: the innovation and the tradition in own a c- tion is significant. This way of managing will assist building the brand and the position of the enterprise. Introducing the role the tradition and innovations are ful filling which in functioning to small - sized enterprises is a purpose of the article and pr e- senting mutual using these two notions in practice on the example of the bakery. Apart from definitions, kinds and exa m ples of the innovation and the tradition, also conditioning of small - sized enterprises was discussed for innovative actions and the case study.
Author Jacek Wychowanek (EMaT)
Jacek Wychowanek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages339-353
Publication size in sheets0.7
Abstract in PolishMałe przedsiębiorstwa funkcjonujące w obecnej gospodarce rynkowej mu szą pode j mować działania innowacyjne. Jest to kierunek ich rozwoju. Dla przedsiębiorstw, których podstawą funkcjonowania jest tradycyjny pr o- dukt bądź sposób jego wytwarzania, istotnym jest zintegrowanie we wł a- snych działaniach powyższych pojęć, tj. innowac ji i tradycji. Ten sposób zarządzania wspomoże budowanie marki i pozycji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przybliżenie roli jaką tradycja oraz innowacje spe ł- niają w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw oraz zaprezentowanie wz a- jemnego wykorzystywania tych dwóch pojęć w praktyce na przykładzie pi e- karni. Poza definicjami, rodzajami oraz przykł a dami innowacji i tradycji, omówione zostały także uwarunkowania małych przedsiębiorstw dla dzi a- łań innowacyjnych oraz studium przypadku
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back