Modelling the Strategy of University Image Management

Radosław Ryńca , Joanna Radomska

Abstract

Zmiana warunków funkcjonowania oraz konieczność przyjęcia orientacji rynkowej wymuszają na uczelniach podjęcie działań służących podniesieniu konkurencyjności. Jednym z nich jest zarządzanie wizerunkiem, które powinno być procesem kompleksowym, wielowymiarowym i zaplanowanym. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest stworzenie koncepcji modelu zarządzania wizerunkiem uczelni oraz identyfikacja czynników mających wpływ na ocenę wizerunku z perspektywy studentów. Zaproponowany model został poddany weryfikacji poprzez wykorzystanie stadium przypadku uczelni prywatnej. W ramach modelu opisanych zostało 13 działań wpływających na możliwość budowania wizerunku, określone zostały ich koszty oraz wpływ na pozyskanie zakładanej liczby studentów
Author Radosław Ryńca
Radosław Ryńca,,
-
, Joanna Radomska (ES / DSMa)
Joanna Radomska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsModelowanie strategii zarządzania wizerunkiem uczelni wyższych
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2018
No5
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwizerunek uczelni, strategia zarządzania wizerunkiem
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back