Wyniki finansowe a wynik sportowy w profesjonalnych klubach piłkarskich w Polsce

Anna Tymińska

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to study whether the financial results and the outcome of sports are strongly correlated. The article also study whether we can see the professionalization of football league in Poland and that there is a large variability in financial performance. Design/methodology/approach – We used analysis of the data using a correlation coefficient and variation coefficient. Findings – A study shows that wages, income, expenses and results from the sale are correlated with athletic performance. During analyzed period, it was found that the financial results and results of operations are not related to sports success. Originality/value – During the first study in Poland we can observe relationship between financial performance and sporting results on the Ekstraklasa clubs
Author Anna Tymińska (ES / DF)
Anna Tymińska,,
- Department of Finance
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No74/2
Pages183-196
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwyniki finansowe, wynik sportowy, profesjonalny klub piłkarski
Keywords in Englishfinancial results, sport outcome, professional football club
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest zbadanie, czy wyniki finansowe oraz wynik sportowy są ze sobą silnie skorelowane. Badanie ma również na celu ustalenie, czy w Polsce można zaobserwować profesjonalizację ligi piłkarskiej oraz czy występuje duża zmienność wyników finansowych. Metodologia badania – W badaniu zastosowano analizę danych wykorzystując współczynnik korelacji oraz współczynnik zmienności. Wynik – Na podstawie badań wykazano, że wynagrodzenia, przychody, koszty oraz wyniki ze sprzedaży są skorelowane z wynikami sportowymi. W badanym okresie stwierdzono, że wyniki finansowe oraz wyniki z działalności operacyjnej nie są związane z sukcesem sportowym. Oryginalność/wartość – Pierwsze w Polsce badanie związku pomiędzy wynikami finansowymi a wynikami sportowymi dotyczące klubów z Ekstraklasy
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-17
Languagepl polski
File
Tyminska_Wyniki_ finansowe.pdf 595,74 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
UwagiT. 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back