Media społecznościowe w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

Growing saturation of social and economic life with Internet technologies causes growth of market space and affects changes in business models, which is accompanied by the development of the Internet functions and forms of marketing communication. The purpose of the paper is to show the importance and use of social media in the processes of enterprise communication with market. The paper is based on literature review and analysis of case studies, as well as interpretation of results of quantitative research, conducted on the sample of 150 enterprises within the framework of the project entitled “Internet in marketing and the application of modern technologies in company cooperation with customers”. Performed considerations show that decision-makers in various types of enterprises perceive the use of social media as an opportunity to distinguish their offer and improve their attractiveness. However, the potential of the media is not fully exploited in the sphere of establishment of customer loyalty.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (47)
Pages343-352
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinternet, media społecznościowe, społeczności internetowe, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishinternet, social media, internet communities, marketing communication
Abstract in PolishRosnące nasycenie życia społeczno-gospodarczego technologiami internetowymi prowadzi do zwiększenia przestrzeni rynkowej oraz wpływa na zmiany modeli biznesu, którym towarzyszy rozwój funkcji internetu oraz form komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest ukazanie roli i zastosowań mediów społecznościowych w procesach komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury oraz analizy studiów przypadków, a także interpretacji wyników badania ilościowego zrealizowanego na próbie 150 przedsiębiorstw w ramach projektu „Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami”. Prowadzone rozważania wskazują, że decydenci w różnego typu przedsiębiorstwach upatrują w zastosowaniu mediów społecznościowych szans na wyróżnienie oferty i zwiększenie jej atrakcyjności. Potencjał tych mediów nie jest jednak w pełni wykorzystywany, w tym w zakresie budowania lojalności odbiorców.
DOIDOI:10.18276/miz.2017.47-32
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back