Kolekcja prac doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ewa Cieślińska

Abstract

Apart from teaching students among the basic duties of a university there is an obligation to carry out research and create its own academic staff. Therefore each university produces a large collection of articles, conference materials, textbooks, course books and doctoral dissertations. Before the doctor’s degree was obtained as a result of individual work under the supervision of a tutor. Now the title is conferred to students who have finished the third degree studies. A recent rapid growth of such studies has contributed to a significant increase in the number of doctoral students. The obligation of the unit responsible for the doctoral process is to provide everybody interested with a free access to the dissertations. One copy of the dissertation is sent to the library and becomes its property. The dissertation as an unpublished document enters into the category of special collections. That is why libraries are obligated to treat dissertations in a special way while editing and keeping them, making them available and conserving them. The subject of the article is a presentation of a collection of doctoral dissertations stored in the Economic University’s Main Library in Wrocław, which is a material proof of an academic effort of several generations of outstanding Polish economists.
Author Ewa Cieślińska (ML)
Ewa Cieślińska,,
- Main Library
Pages119-132
Publication size in sheets0.65
Book Gaziński Radosław (eds.): Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 9-11 września 2009, Bibliotekarz Zachodniopomorski, vol. 7, 2010, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ISBN 9788387879815, 272 p.
Gazinski_Zbiory_Specjalne_I_Regionalia.pdf / 3,03 MB / No licence information
Abstract in PolishDo podstawowych zadań każdej szkoły wyższej, oprócz kształcenia studentów, należy prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie kadry naukowej. W efekcie ich realizacji, obok licznych artykułów, materiałów konferencyjnych i skryptów, powstają prace doktorskie. Początkowo stopień doktora kandydat zdobywał w efekcie indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego. W chwili obecnej tytuł ten najczęściej uzyskuje się po ukończeniu studiów II stopnia. Dynamiczny rozwój tego rodzaju kształcenia oraz większa jego dostępność, przyczyniły się do wzrostu liczby doktorantów w ostatnich latach. Jednostka sprawująca pieczę nad poprawnym przeprowadzeniem obrony doktorskiej zobowiązana jest zapewnić wgląd do dysertacji wszystkim zainteresowanym osobom. Praca przekazywana jest do biblioteki w jednym egzemplarzu i od tej pory staje się jej własnością. Dysertacja, jako dokument nieopublikowany drukiem, stanowi rodzaj zbiorów specjalnych. Dlatego biblioteki zobowiązane są do specjalnego traktowania doktoratów począwszy od etapu opracowania, poprzez przechowywanie, udostępnianie i konserwację. Przedmiotem referatu będzie prezentacja kolekcji prac doktorskich przechowywanych w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącej namacalny dowód pracy naukowej kilku pokoleń wybitnych ekonomistów polskich.
URL https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/23328/edition/21798/content?ref=desc
Languagepl polski
File
Cieslinska_Kolekcja_Prac_Doktorskich.pdf 214,46 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back