Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej

Szymon Cyfert , Witold Szumowski

Abstract

In the present article, the authors describe the best practices of management processes in local government administration offices. The authors describe these practices, the implementation of which is not significantly dependent on achievement by the local government office a certain level of organizational maturity: methods of quality management (including TQM,ISO certification, and a model of excellence EFQM) a Common Assessment Framework and methods of strategic management (balanced scorecard).
Author Szymon Cyfert
Szymon Cyfert,,
-
, Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsGood management practices in local authority
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No4(25)
Pages38-59
Keywords in Polishadministracja publiczna, zarządzanie publiczne, dobre praktyki
Keywords in Englishpublic administration, public management, good practices
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiony zostanie opis dobrych praktyk wykorzystywanych w procesach zarządzania urzędami administracji samorządowej. Kierując się w odniesieniu do dobrych praktyk pragmatyczną optyką, autorzy opisali te rozwiązania, których implementacja nie jest w istotny sposób uzależniona od osiągnięcia przez podmioty administracji samorządowej określonego poziomu dojrzałości: metody zarzadzania jakością (w tym: TQM oraz certyfikację ISO, model doskonałości EFQM), wspólną metodę oceny CAF oraz metody zarządzania strategicznego (Strategiczna Karta Wyników).
DOIDOI:10.15611/noz.2015.4.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cyfert_Szumowski_Dobre_praktyki_zarzadzania.pdf 929,06 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back