Decentralizacja w grupach kapitałowych jako szczególnej formie sieci gospodarczych

Aneta Surmiak

Abstract

In this article categories of capital groups and networks are compared, and at the same time, it is demonstrated that in particular circumstances a capital group may be considered a special form of a network. In the above context an analysis is presented of the theoretical basis of decentralization, as a formal autonomy, which constitutes the subject of interest of strategic managers facing a dilemma regarding the placement of decisional competences in their organizations. At the same time, the author highlights that due to the acceptance of the claim that a capital group constitutes a form of a network, the analysis of decentralization should be considered valuable in terms of researches in the field of networks as well
Author Aneta Surmiak (MISaF)
Aneta Surmiak,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol64
No7
Pages129-147
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishsieci gospodarcze, grupy kapitałowe, decentralizacja, autonomia
Keywords in Englishnetworks, capital groups, decentralization, autonomy
Abstract in PolishW artykule dokonano zestawienia kategorii grup kapitałowych oraz sieci gospodarczych, wykazując, że w określonych okolicznościach grupa kapitałowa stanowi szczególną formę sieci. W tym kontekście przedstawiona została analiza podstaw teoretycznych decentralizacji jako autonomii formalnej, stanowiącej przedmiot zainteresowań strategów zarządzania stających przed dylematem dotyczącym rozmieszczania uprawnień decyzyjnych w organizacji. Jednocześnie podkreślono, że przez wzgląd na zaakceptowanie twierdzenia, iż grupa kapitałowa stanowi formę sieci, przedmiotowa analiza dotycząca decentralizacji powinna mieć znaczenie także dla badań z obszaru sieci gospodarczych
URL http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_64_druk.pdf
Languagepl polski
File
Surmiak_Decentralizacja_w_Grupach_Kapitalowych_Jako_Szczegolnej_Formie_2015.pdf 5,76 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPrzesiębiorstwo w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back