Kluczowe czynniki wpływające na wzrost popularności bitcoin

Jakub Wtorkowski

Abstract

The aim of this article is to identify the factors which had a significant impact on the popularisation of Bitcoin technology, from the moment od invention to the day of compilation of this article. The object of analysis is a new technology, which within the time gained the unofficial title of the currency of the future. The main points of analysis are the qualititative factors, opinions and mechanisms of this technology regarding financial markets and the impact that can be made on the global macroeconomic conditions. The main conclusion is that the popularity is a result of many possible ways of investing within the technology − in “mining”, but also in speculation. It is also pointed that the global decrease of trust to financial institutions after 2008 and opportunities that the technology provides for poor but emerging economies were significant.
Author Jakub Wtorkowski (WUE)
Jakub Wtorkowski,,
- Wrocław University of Economics
Pages122-136
Book Borkowska Bożena (eds.): Ekonomia, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-539-1, 136 p.
Keywords in Polishbitcoin, kryptowaluty, kryptopieniądz, pieniądz przyszłości
Keywords in Englishbitcoin, cryptocurrency, currency of the future
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie czynników, które w sposób istotny wpływały na upowszechnienie się technologii bitcoin od początku jej powstania do momentu sporządzenia niniejszego artykułu (tj. marca 2015 r.). Obiektem badań jest stosunkowo nowa technologia, której z czasem zaczęto przypisywać tytuł nowej formy pieniądza przyszłości. Skupiono się tutaj głównie na analizie czynników jakościowych, opinii oraz mechanizmów funkcjonowania technologii w odniesieniu do rynków finansowych oraz możliwego wpływu na globalne warunki makroekonomiczne. Najważniejszymi wnioskami było wskazanie, iż popularność ta wynikała z wielu możliwości inwestowania w tę technologię – z początku w „wydobycie”, później również przez spekulację. Wskazano także, że w znacznej mierze wpływ wywarły takie czynniki, jak ogólnoświatowy spadek zaufania do instytucji finansowych po 2008 r., oraz możliwości, jakie generuje ona dla ubogich, lecz rozwijających się krajów.
Languagepl polski
File
Wtorkowski_Kluczowe_czynniki_wplywajace_na_wzrost.pdf 434,75 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back