Rola systemów wcześnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Robert Kowalak

Abstract

The article presents the concept of using early warning systems to restructuring processes. Early warning systems are very important to make decisions about bankruptcy. In the last year Restructuring Act was implemented in Poland to help enterprises having financial trouble continue their activity. The main purpose of the article is to show how to use early warning systems in taking decisions, if a company can be restructured or if it should declare bankruptcy. Decision about restructuring a company is very important for its owners – it is better than bankruptcy. In the article the following research methods were applied: analysis of the literature, induction, deduction, the analysis of legal acts.
Author Robert Kowalak (MISaF / IR / KRC)
Robert Kowalak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe role of early warning systems in decision making about the restructuring processes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages157-166
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystemy wczesnego ostrzegania, restrukturyzacja, upadłość
Keywords in Englishearly warning systems, restructuring process, bankruptcy
Abstract in PolishArtykuł przedstawia rolę systemów wczesnego ostrzegania w podejmowaniu decyzji związanych z podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Systemy wczesnego ostrzegania odgrywają coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji związanych z upadłością. Wdrożona ustawa Prawo restrukturyzacyjne ma umożliwić przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe kontynuowanie działalności. Celem artykułu jest pokazanie, jak wykorzystać systemy wczesnego ostrzegania w podjęciu decyzji, czy przedsiębiorstwo może być restrukturyzowane, czy powinno być zgłoszone do upadłości. W artykule zaprezentowano istotę restrukturyzacji, systemów wczesnego ostrzegania oraz propozycje związane z zastosowaniem systemów wczesnego ostrzegania w procesie podjęcia decyzji restrukturyzacji oraz upadłości. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, analiza aktów prawnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42260
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalak_Rola_systemow_wczesnego_ostrzegania_w.pdf 744,83 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back