Problemy wzrostu i organizacyjny rozwój w rosnących przedsiębiorstwach – podstawy teoretyczne konceptualnego modelu badawczego

Maciej Czarnecki

Abstract

The article presents a theoretical model that attempts to connect the following constructs: enterprise growth, organizational development, growing pains, organizational learning, positive organization, high performance factors and financial performance. The article presents theoretical background of the model. It also presents a methodology used to develop own scales for measuring organizational development and organizational growing pains as well as to test hypothesis developed on the base of literature review and intrerviews with managers
Author Maciej Czarnecki (EaE / IES / ZP)
Maciej Czarnecki,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages856-868
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwzrost, rozwój, problemy wzrostu, wyniki
Keywords in Englishgrowth, development, growing pains, performance
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawy teoretyczne modelu badawczego dotyczącego powiązań między wzrostem przedsiębiorstwa, rozwojem organizacyjnym,organizacyjnymi problemami wzrostu, organizacją pozytywną, organizacyjnym uczeniem się, czynnikami wysokiej efektywności i efektywnością finansową. Przedstawiono metodykę opracowania własnych skal do pomiaru organizacyjnego rozwoju i organizacyjnych problemów wzrostu, a także testowania hipotez wyprowadzonych z literatury oraz z przeprowadzonych wywiadów z menadżerami
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back