Implementacja systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce - dekada doświadczeń

Izabela Michalska-Dudek , Andrzej Rapacz , Piotr Gryszel

Abstract

The article presents the results of surveys, which allowed to assess the level of knowledge and use of CRM (Customer Relationship Management) technology by owners and managers of travel agencies in Poland, as well as identification of basic benefits and threats related to the implementation of these IT solutions. The research was conducted as incomplete, representative, direct interviews based on a questionnaire, conducted with the participation of interviewers and an online survey. The authors − comparing the indications of the surveyed entities from 2005 (N = 305) and 2015 (N = 290) − present a decade of experience and changes regarding the implementation of systems supporting customer relationship management in the tourism and intermediation market in Poland.
Author Izabela Michalska-Dudek (EMaT / DMaTM)
Izabela Michalska-Dudek,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Piotr Gryszel (EMaT / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsImplementation of systems supporting Customer Relationship Management (CRM) in the practice of travel agencies in Poland -– decades of experiences
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2018
No535
Pages120-132
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzintegrowane systemy klasy CRM (Customer Relationship Management), biuro podróży, organizator turystyki, agent turystyczny
Keywords in Englishintegrated CRM class systems (Customer Relationship Management), travel agency, tour operator, tourist agent
Abstract in PolishW artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, które pozwoliły na ocenę stopnia znajomości oraz wykorzystania technologii CRM (Customer Relationship Management) przez właścicieli i menedżerów biur podróży w Polsce, a także identyfikację podstawowych korzyści oraz zagrożeń związanych z wdrażaniem tych rozwiązań informatycznych. Przeprowadzone badania miały charakter badań niepełnych, reprezentacyjnych, wywiadów bezpośrednich na podstawie kwestionariusza, przeprowadzanych z udziałem ankieterów oraz ankiety internetowej. Autorzy – porównując wskazania badanych podmiotów z roku 2005 (N = 305) oraz 2015 (N = 290) – prezentują dekadę doświadczeń i przemian dotyczących implementacji systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami na rynku organizacji i pośrednictwa w turystyce w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.535.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalska-Dudek_Rapacz_Gryszel_Implementacja_systemow_wspomagajacych_zarzadzanie.pdf 1,14 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back